24/11/2020

Dokumentacja dla wykonawców projektu

Dokumentacja to przepis dla ekipy wykończeniowej oraz podwykonawców, tłumaczący, jak pomysł przeobrazić w rzeczywistość. Jest on też do wglądu dla Ciebie.

Są to techniczne rysunki zawierające informacje: budowlane, instalacyjne, materiałowe i wymiarowe.

Zawarte są w nich m.in:

-projekt ścian

-projekt elektryki

-projekt wod-kan

-projekt sufitów

-projekt podłóg

-schemat ogrzewania

oraz

-rozwinięcia projektowanych ścian

-rozwinięcia projektowanych mebli

-rozwinięcia projektowanych detali

Całość rysunków jest przekazana dla inwestora aby nadał im ewentualne ostatnie korekty. Rysunki są uszczegółowieniem wizualizacji. Należy więc je sprawdzić przed zamknięciem projektu.

studio aranżacji wnętrz kraków 10

24/11/2020