24/11/2020

Rozpoznanie potrzeb

Pierwszy etap to czas kiedy przekazujesz swoje wytyczne funkcjonalne i estetyczne. Wysyłasz mi dokumentacje architektoniczno-budowlaną oraz w miarę możliwości udostępniasz lokal do zinwentaryzowania (wymierzenia i sfotografowania).

To czas kiedy odpowiadasz na pytania i wyrażasz swoje potrzeby. Jest to też moment kiedy dobrze jest określić budżet na wykończenie i oszacować jakie przedziały cenowe są dla Ciebie właściwe.

Przedstawiasz swoje upodobania w słowie i obrazie.

P.S. Nie obawiaj się naprowadzę Cię na to co jest potrzebne, żeby zacząć.

studio aranżacji wnętrz kraków 14

24/11/2020